Údolí Medenického potoka - 3 (8)

o jeden zpět

Vzrostlý borový les ukrývá v kopcích pozůstatky středověkých hradišť foto (c) Zbyněk

Vzrostlý borový les ukrývá v kopcích pozůstatky středověkých hradišť


foto (c) Zbyněk
www.speleoaquanaut.cz