Zasedání komise pro speleopotápění - 1 (4)výjev před jeskyní představuje Libora s radiostanicí, který navázal spojení s lidmi z celé Evropy, zajímajícího se Mirka Lukáše a v pozadí připravuje Jendýsek oheň na buřta

výjev před jeskyní představuje Libora s radiostanicí, který navázal spojení s lidmi z celé Evropy, zajímajícího se Mirka Lukáše a v pozadí připravuje Jendýsek oheň na buřta


www.speleoaquanaut.cz