Balon, Sardinie a modelář Ondřej - 5 (9)

o jeden zpět

Vrchlík balonu obsahuje druhou kameru, která pomůže při orientaci ve výšce a zjistí charakter stropu jeskyně foto: DrKozel (c) 2019

Vrchlík balonu obsahuje druhou kameru, která pomůže při orientaci ve výšce a zjistí charakter stropu jeskyně


foto: DrKozel (c) 2019
www.speleoaquanaut.cz