Zasedání komise pro speleopotápění - 4 (4)

o jeden zpět

Vlevo jeskynní potápěč Petr Chmel, vpravo jeho kolega Mirek

Vlevo jeskynní potápěč Petr Chmel, vpravo jeho kolega Mirek


www.speleoaquanaut.cz