Višňovka, Praha - Kbely - 27 (34)

o jeden zpět

...v níž ústí drenáž schodiště foto: JiříŠ

...v níž ústí drenáž schodiště


foto: JiříŠ
www.speleoaquanaut.cz