Skalistý potok - vývěr, foto: Tomáš Sládek - 4 (11)

o jeden zpět

Úvodní sifony vývěru jsou překrásné Foto: Tomáš Sládek

Úvodní sifony vývěru jsou překrásné


Foto: Tomáš Sládek
www.speleoaquanaut.cz