Višňovka, Praha - Kbely - 13 (34)

o jeden zpět

Uhelná chodba foto: JiříŠ

Uhelná chodba


foto: JiříŠ
www.speleoaquanaut.cz