SARDINIE 2013 - 20 (89)

o jeden zpět

Transport materiálu do jeskyně nebyl jednoduchý foto: DrK

Transport materiálu do jeskyně nebyl jednoduchý


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz