Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 11 (13)

o jeden zpět

Tomáškova propast - 1.patro Foto: Mrož

Tomáškova propast - 1.patro


Foto: Mrož
www.speleoaquanaut.cz