Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 3 (13)

o jeden zpět

Tomáš ladí výstroj Foto: Máca

Tomáš ladí výstroj


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz