SARDINIE 2013 - 61 (89)

o jeden zpět

Slovenská sekce, zleva: Erik Kapucian, Karol Kýška, Mišo Plankenbuchler, Tomáš Chozé Urban foto: Ondřej

Slovenská sekce, zleva: Erik Kapucian, Karol Kýška, Mišo Plankenbuchler, Tomáš Chozé Urban


foto: Ondřej
www.speleoaquanaut.cz