expedice SARDEGNA 2014 - 6 (67)

o jeden zpět

Slováci se radují z každé naložené fúry foto: DrKozel

Slováci se radují z každé naložené fúry


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz