expedice SARDEGNA 2014 - 25 (67)

o jeden zpět

Rafal startuje transport do podzemí foto: Anca

Rafal startuje transport do podzemí


foto: Anca
www.speleoaquanaut.cz