SARDINIE 2013 - 72 (89)

o jeden zpět

Rafal prohledává terén na severu foto: DrKozel

Rafal prohledává terén na severu


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz