expedice SARDEGNA 2014 - 22 (67)

o jeden zpět

Ráfa mezi tím ukazuje co nás čeká foto: DrKozel

Ráfa mezi tím ukazuje co nás čeká


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz