Višňovka, Praha - Kbely - 31 (34)

o jeden zpět

Původní vchod nad strmým schodištěm končí v závalu foto: JiříŠ

Původní vchod nad strmým schodištěm končí v závalu


foto: JiříŠ
www.speleoaquanaut.cz