SARDINIE 2013 - 86 (89)

o jeden zpět

Přístav Cala Gonone v podhůří Supra Monte. Počasí se uklidnilo. foto: DrKozel

Přístav Cala Gonone v podhůří Supra Monte. Počasí se uklidnilo.


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz