Sardinie 2017 - 18 (28)

o jeden zpět

Předáci týmu Dan a Mirek používají šnorchl - zjevně mají hadičky v oblibě...

Předáci týmu Dan a Mirek používají šnorchl - zjevně mají hadičky v oblibě...


www.speleoaquanaut.cz