Skalistý potok - listopad 2014 - 7 (18)

o jeden zpět

Před zanořením je třeba na nic nezapomenout foto (c) Pepé

Před zanořením je třeba na nic nezapomenout


foto (c) Pepé
www.speleoaquanaut.cz