Skalistý potok listopad 2015 - 13 (27)

o jeden zpět

Potápěčům začíná úderná šichta foto © Willy

Potápěčům začíná úderná šichta


foto © Willy
www.speleoaquanaut.cz