Sardinie 2017 - 26 (28)

o jeden zpět

Polský přeborník Ráfa dokonce zvládá jednou rukou lít a druhou pít

Polský přeborník Ráfa dokonce zvládá jednou rukou lít a druhou pít


www.speleoaquanaut.cz