Sardinie 2015 - 32 (36)

o jeden zpět

Počasí je však nekompromisní, prcháme před další vlnou povodní foto Willy @ 2015

Počasí je však nekompromisní, prcháme před další vlnou povodní


foto Willy @ 2015
www.speleoaquanaut.cz