Sardinie 2017 - 23 (28)

o jeden zpět

Některé dómy dosahují výšky desítek metrů a jsou přeplněny krápníkovou výzdobou

Některé dómy dosahují výšky desítek metrů a jsou přeplněny krápníkovou výzdobou


www.speleoaquanaut.cz