Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 6 (13)

o jeden zpět

Někdy je těch provazů nad hlavu... Foto: Máca

Někdy je těch provazů nad hlavu...


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz