16th International Congress of Speleology, Brno 2013 - 8 (9)

o jeden zpět

Největší podrobně zmapovaná, zaplavená jeskyně světa, Ko´ox Baal, Mexiko foto: IPo (c) 2013

Největší podrobně zmapovaná, zaplavená jeskyně světa, Ko´ox Baal, Mexiko


foto: IPo (c) 2013
www.speleoaquanaut.cz