Předvánoční lom Kosov - 11 (15)

o jeden zpět

Na břehu mezi tím přichystal Petr svůj kouzelný stoleček, prý se jmenuje Prostřise... foto (c) Petr Černý

Na břehu mezi tím přichystal Petr svůj kouzelný stoleček, prý se jmenuje Prostřise...


foto (c) Petr Černý
www.speleoaquanaut.cz