Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 13 (13)

o jeden zpět

Modifikace SRT - houpačka. Variant je opravdu mnoho Foto: Máca

Modifikace SRT - houpačka. Variant je opravdu mnoho


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz