Výroční členská schůze 7.1.2014 - 5 (8)

o jeden zpět

Míra (zcela vpravo) nekompromisně vybírá a pečlivě eviduje členské příspěvky

Míra (zcela vpravo) nekompromisně vybírá a pečlivě eviduje členské příspěvky


www.speleoaquanaut.cz