Skalistý potok - listopad 2014 - 14 (18)

o jeden zpět

Mezitím Rafal umyl nádobí i nohy foto (c) Pepé

Mezitím Rafal umyl nádobí i nohy


foto (c) Pepé
www.speleoaquanaut.cz