SARDINIE 2013 - 4 (89)

o jeden zpět

Martin a Míra se zahřívají čajem před odjezdem foto: DrK

Martin a Míra se zahřívají čajem před odjezdem


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz