Demänovská, akce Pustá, únor 2013 - 7 (10)

o jeden zpět

Mahony čistí ochranu ventylu foto: Janko Dzúr

Mahony čistí ochranu ventylu


foto: Janko Dzúr
www.speleoaquanaut.cz