Techmeeting 2013 - 6 (12)

o jeden zpět

Krzysek vypráví o ponorech pod 200 mterů

Krzysek vypráví o ponorech pod 200 mterů


www.speleoaquanaut.cz