SARDINIE 2013 - 44 (89)

o jeden zpět

Karol, šéf slovenské části epedice, po návratu z akce foto: Ondřej

Karol, šéf slovenské části epedice, po návratu z akce


foto: Ondřej
www.speleoaquanaut.cz