16th International Congress of Speleology, Brno 2013 - 3 (9)

o jeden zpět

Dva muži hlídají Dana, aby ho při přednášce nerušily ctitelky s květinami foto: IPo (c) 2013

Dva muži hlídají Dana, aby ho při přednášce nerušily ctitelky s květinami


foto: IPo (c) 2013
www.speleoaquanaut.cz