Skalistý potok, z akce - listopad 2013 - 16 (16)

o jeden zpět

Družný oddech po akci - zleva: žíznivý Mahony, parádivý Mejla a špinavý DrKozel foto: Chmel

Družný oddech po akci - zleva: žíznivý Mahony, parádivý Mejla a špinavý DrKozel


foto: Chmel
www.speleoaquanaut.cz