Předvánoční lom Kosov - 13 (15)

o jeden zpět

Debužírující skupinka gurmánů. Zleva Petr Černý, Radek Teichmann a zády Mejla Dvořáček. Povšimněte si jeho na ruby nasazené čepice, aby mu nezvlhla zevnitř, když jí má na mokré pleši foto (c) DrKozel

Debužírující skupinka gurmánů. Zleva Petr Černý, Radek Teichmann a zády Mejla Dvořáček. Povšimněte si jeho na ruby nasazené čepice, aby mu nezvlhla zevnitř, když jí má na mokré pleši


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz