Sardinie 2017 - 12 (28)

o jeden zpět

Bunkr v dolním rohu je toaleta zbudovaná pro jeskyňáře v minulých letech

Bunkr v dolním rohu je toaleta zbudovaná pro jeskyňáře v minulých letech


www.speleoaquanaut.cz