Předvánoční lom Kosov - 7 (15)

o jeden zpět

Borec Smolda se oblékl v autě a do akce vystupuje rovnou připraven foto (c) DrKozel

Borec Smolda se oblékl v autě a do akce vystupuje rovnou připraven


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz