SARDINIE 2013 - 12 (89)

o jeden zpět

Bojová porada před naloděním v provinční krčmě v přístavu Livorno. Pivo nemá pěnu! foto: DrK

Bojová porada před naloděním v provinční krčmě v přístavu Livorno. Pivo nemá pěnu!


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz