Amerika - na návštěvě s Orcou (prosinec 2014) - 11 (12)

o jeden zpět

Ani Karolína výraz nepředstírá :-) (voda stále 5,2°C) foto: Marek

Ani Karolína výraz nepředstírá :-) (voda stále 5,2°C)


foto: Marek
www.speleoaquanaut.cz