Slovensko na tři doby (7.-9.11.2014) - 3 (8)

o jeden zpět

...a stejná trojice Karolových osvětlovačů nad propastí foto: Karol

...a stejná trojice Karolových osvětlovačů nad propastí


foto: Karol
www.speleoaquanaut.cz