SARDINIE 2013 - 88 (89)

o jeden zpět

...a odvážíme plně naložené čluny z jeskyně foto: DrKozel

...a odvážíme plně naložené čluny z jeskyně


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz