Skalistý potok - listopad 2014 - 18 (18)

o jeden zpět

A ještě skupinové foto, ale kde je Bára?

A ještě skupinové foto, ale kde je Bára?


www.speleoaquanaut.cz