Přednáška - Nové speleopotápěčské objevy na Sardinii 20.1.2010 - 1 (7)
www.speleoaquanaut.cz