Zpráva od našich instruktorů jeskynního potápění - 5 (8)

o jeden zpět

 foto: Jiří Urbanec
foto: Jiří Urbanec
www.speleoaquanaut.cz