Přednáška o lomech Ameriky - 2 (4)

o jeden zpět

Publikum napjatě naslouchá poutavému výkladu foto (c) DrKozel

Publikum napjatě naslouchá poutavému výkladu


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz