Login

Akce: Slapy - Náplavka

Akce: Slapy - Náplavka

Zcela výjimečně publikujeme zprávu ze zajímavé akce na otevřené vodě, které se účastnili i naši kluboví potápěči. Přesto, že nemají Slapy s jeskyněmi nic společného, poskytly podmínky pro týmovou spolupráci na projektu využívajícího klasických speleo-potápěčských praktik.

Hlavním cílem akce byla rekonstrukce dosavadních potápěčských cestiček k místním podvodním atrakcím, vyvázaným kdysi skupinou potápěčů z klubu PKP. Po letech se totiž už mnoho vodících motouzů utrhlo nebo byly v průběhu let nahrazovány méně vhodnými. Rovněž se ukázalo, že pro některé úseky se najde vhodnější cesta a podobně. Další kapkou k realizaci rekonstrukce byla bohužel (jak tomu tak bývá) tragická nehoda na podzim minulého roku.

Skupina spřátelených potápěčů z klubů Speleoaquanaut, Willyteam, Lucky Divers a Pragoaquanaut se proto na počátku roku 2015 dohodla na společném díle. Projekt by se dal prezentovat v několika rovinách – kromě samotného cíle - údržby cest, byl vnímán i jako trénink vyvazování, jako cvičení v mapování a v neposlední řadě jako test koordinace většího počtu potápěčů na dlouhodobějším úkolu.

Koordinace probíhala „ze židle“ a využila zcela běžné prostředky – internet, resp. e-mail. Protože je pro danou lokalitu nesmysl, aby se pod vodou prováděly práce najednou, bylo zapotřebí rozdělit se na několik dobrovolně vznikajících skupinek po 2 až 3 potápěčích. Předchozí skupina vždy napsala ostatním, co udělala a  jakými dalšími úkony je možné navázat. Potápěči se tak mohli na akci nominovat podle vlastních časových možností, což se velmi osvědčilo.

Na náplavce tak bylo provedeno zhruba 20 ponorů v průběhu asi dvou měsíců. Byly odstraněny a nahrazeny některé potrhané či nevhodné úseky a vodící motouzy byly pokud možno sníženy ke dnu, aby nedocházelo ve špatné viditelnosti k zamotání potápěče. Osudná cesta už nebyla obnovena na původním místě, ale přenesena na vhodnější hloubku. Dále bylo provedeno několik mapovacích akcí klasickou speleo metodou a nasbíraná data zpracována v počítači. Mapa pak posloužila k vyhodnocení skutečné situace pod vodou a vzniku schematického plánku lokality.

Jako hlavní rozcestník byla zvolena klec s odpadky v 6 metrové hloubce. Odtud vedou 3 cesty - byly nazvány pracovně jako „žlutá“, „červená“ a „modrá“. Žlutá cesta vede příkře do hloubky 33 m na vráček malého člunu. Modrá a červená vedou společně kolem vraku v 18m a kolem korby náklaďáku do hloubky 21m, kde je rozbočka. Modrá pak dále pokračuje k rozvalinám betonové trafačky v 28 metrech a k maringotce v 33 m. Červená pokračuje od rozbočky delším úsekem držícím hloubku 21 m k odbočce na kolečko ve zhruba 32 m. Červená cesta je nejdelší a je zapotřebí dbát opatrnosti, protože se přibližuje k nedalekému vodnímu dílu Slapy.

Potápění na Slapech vyžaduje zkušenosti s chladnou vodou a sníženou viditelností. Přesto, že jsou některé z lokalit v přijatelné hloubce, nejsou vhodné pro úplné začátečníky. Pro jistotu  doporučujeme pár základních pravidel:

1) za vodící motouz se netahá, netrhá, nechytá, nepřitahuje - je to křehká vizuální kontrola, nikoliv žebřík

2) šipky VŽDY ukazují směrem VEN

3) v lokalitě je nutný kompas a nožík (vlasce či zamotání - blbá viditelnost)

4) bacha na nedalekou přehradu (!!!)


Nevyvazujte zbytečně další fixní lajny! Situace se pak stává neúnosnou a nepřehlednou. Pokud tam někdo cvičí vyvazování, bude dobré, aby si svůj motouz po akci zase sbalil a odnesl, aby v lokalitě zůstaly jen hlavní fixy. Za pochopení děkujeme!

Projekt tedy přinesl nejenom určité „učesání“ naší oblíbené tréninkové lokality na Slapech, ale především nácvik týmové spolupráce a cvičení postupů, které se využívají při jeskynním potápění.
DrKozel


Na akci se podíleli za Speleoaquanaut:

Pavel Strnad (DrKozel), Radek Teichmann, Tonda Ptáček, Pavel Smolík, Marek a Jirka Švejdové, Tomáš Lehmann (Lemi), Mejla Dvořáček, Petr Chmel, Pepa Kanta

Další zúčastnění např.:

Jan Onheiser, Willy Kosatka, David VonDrášek, Hanka, Šárka, Radim, a další...

 

 

 

  

  

Co všehno bylo pod vodoufoto @ DrKozel 2015K barevnému značení vodících motouzů se osvědčila kancelářská pomůcka - nařezaný plastový hřbet foto @ DrKozel 2015K barevnému značení vodících motouzů se osvědčila kancelářská pomůcka - nařezaný plastový hřbet foto @ DrKozel 2015Udrží se na něm ve vodě i případný nápis lihovkoufoto @ DrKozel 2015Nový rozcestník na kleci v -6 m důvěrně přezdívaný Klub českých turistůJeden z pracovních výstupů software pro zpracování jeskynních map Mapa rekonstruovaného systému: Slapy - náplavkaFotomapa převzata ze serveru CeniaSituační plánek oblastiDrKozel @ 2015

Zpět na hlavní výpis

www.speleoaquanaut.cz
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.
News.

Created by © 2008 - 2010 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek & webdesign

Doporučujeme - Orca Diving potápění, kurzy